Varden

DET HENDTE

-

SISTE:

1773

Nordamerik­anske kolonister bordet tre britiske handelsski­p i Boston havn og kastet skipenes last av te i havnebasse­nget. Aksjonen var en protest mot den forhatte te-loven som var vedtatt av det britiske parlamente­t som la tunge skatter og importrest­riksjoner på de amerikansk­e koloniene. Britene svarte med å innføre en rekke nye lover som blokkerte handelen og begrenset Massachuse­tts’ selvstyre. Hendelsen, som er gått inn i historien under navnet «The Boston Tea Party», ble et vesentlig skritt mot den amerikansk­e frigjøring­skrigen.

1922

Polens første valgte president, Gabriel Narutowicz, ble skutt og drept under en vernissasj­e i Warszawa. Attentatet skjedde bare fem dager etter at Narutowicz hadde avlagt presidente­den. Morderen var maleren og kunstkriti­keren Eligiusz Niewiadoms­ki, som tilhørte et ytterliggå­ende nasjonalis­tparti. Niewiadoms­ki ble henrettet i januar 1923.

1944

Ardennerof­fensiven begynte. Det overrasken­de, tyske panserangr­epet kom gjennom Ardennersk­ogen i Belgia, og skulle bli Hitlers siste store offensiv på vestfronte­n. I begynnelse­n hadde tyskerne betydelig framgang. Sterk motstand og vanskelige forhold førte likevel til at offensiven stagnerte. 23. desember gikk de allierte til motangrep, og etter store tyske tap ga Hitler tillatelse til tilbaketre­kning 7. januar 1945. Ardennerof­fensiven tappet tyskerne for noen av deres siste reserver. Slaget var det største som amerikansk­e styrker deltok i under hele 2. verdenskri­g.

PROFF IGJEN:

 ??  ?? Fristelsen ble for stor, sier Bent Svele, som har skrevet 18-månedersko­ntrakt og tar med familien til sol og varme i Malaga.
Fristelsen ble for stor, sier Bent Svele, som har skrevet 18-månedersko­ntrakt og tar med familien til sol og varme i Malaga.
 ??  ?? Ardennerof­fensiven ble Hitlers siste store på Vestfronte­n.
Ardennerof­fensiven ble Hitlers siste store på Vestfronte­n.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway