Varden

Planlegger grend med Snøhetta-hytter

Svivkollen hyttefelt på sørvestsid­a av Nisser planlegges utbygd med arkitektte­gnede hytter fra Snøhetta.

- NISSEDAL Jan Bjørn Taranrød jan.bjorn.taranord@varden.no

– Jeg håper at vi får startet med vei, vann og kloakk til våren, slik at vi kan komme i gang, kanskje samtidig med hyttebyggi­ngen. Om det skjer, vil den første hytta vaere ferdig ved utgangen av neste år, sier Jan Aarak.

Klarsignal

Han er en av de fire aksjonaere­ne i Svivkollen Hyttefelt AS. De tre andre er sønnen Ragnar Aarak, Geir Pettersbak­ken og Carl Erik Winther Larsen.

For torsdag fikk de et enstemmig klarsignal fra Nissedal kommunesty­re til en regulering­splan for 60 hytter i Svivkollen nord for Naurak ved Nisser.

Utbyggerne har brukt selskapene Snøhetta, Dronninga Landskap og Planhuset til å utarbeide planene.

– Vi har gjort det fordi vi håper at hyttefelte­t skal skille seg ut og dermed bli mer attraktivt, forteller Ragnar Aarak til Varden.

– Det er blant annet tanker om å redusere naturinngr­epene, ved å bygge på stolper og la hyttetypen­e følge terrenget, fortsetter han.

Stabbur som hyttemodel­l

– I planene refereres det til stabbur og hyttene kan lages med stabbur som modeller?

– Ja, det kan vaere en måte å bygge hytter på, foreslår Snøhetta. Men det er litt tidlig å si om det er slik det blir, svarer Ragnar Aarak.

Selv om det er brattheng i fjellet overfor, er konklusjon­en at området kan bebygges og at det ikke er flom eller mulig rasfare der. Men skogen på oversiden skal beholdes som verneskog mot ras likevel, vedtok kommunesty­ret.

Ingen av de 60 hyttetomte­ne er lagt ut for salg ennå. Selv om tanken så langt har vaert å bruke de involverte firmaene videre, og lage et hyttefelt med stil, er det ikke sikkert at det er det som skjer.

Kortere reisevei

– Vi venter på et tilbud fra Snøhetta, på hva de skal ta for å tegne hytter for oss. Det blir jo et spørsmål om pris, sier Ragnar Aarak.

Jan Aarak tror ikke det blir vanskelig å få salg på hyttene når de om litt legges ut, trolig neste år.

– Reisetiden til Nissedal er kortere enn til Hovden, for eksempel, for folk fra Arendal. Og fra Grenland er det under to timer hit, framholder Jan Aarak og konkludere med at det dermed er nesten en time kortere reisevei enn andre hytteområd­er de kan tenkes å konkurrere med i nordenden av Telemark.

 ??  ?? STABBURSGR­END: En mulighet for hyttefelte­t ved Nisser er at alle hytten e får
STABBURSGR­END: En mulighet for hyttefelte­t ved Nisser er at alle hytten e får
 ??  ?? FOTAVTRYKK: Modellen skal vise hvordan hyttefelte­t får et helhetsutt­rykk n år det in n passes i det bratte terren get med lite fotavtrykk.
FOTAVTRYKK: Modellen skal vise hvordan hyttefelte­t får et helhetsutt­rykk n år det in n passes i det bratte terren get med lite fotavtrykk.
 ??  ?? NAURAK: Feltet ligger på Fjon esida av Nisser.
NAURAK: Feltet ligger på Fjon esida av Nisser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway