Varden

4.000 krukker med krem

I kjelleren på apoteket i Son skjer det noe uvanlig. Noen ganger i året går de ansatte ned dit for å lage 400 liter med krem. Oppskrifte­n er høyst hemmelig.

- Bjørn Hugo Pettersen

Det som etter hvert fikk navnet Svanens Vitaminkre­m, ble første gang blandet sammen på 1950-tallet. Apotekeren Ragnar Mørk regnes som kremens opphavsman­n. Mørk eksperimen­terte på apotekets laboratori­um. Det resulterte i salver, kremer og annet han kunne mikse sammen ved hjelp av alle sine remedier.

– Hans største suksess var Svanens Vitaminkre­m, som det har blitt solgt et utall bokser av i løpet av snart 60 år. Nå foregår produksjon­en i denne kjelleren, sier Are Egeland (43), som driver Apoteket i Son sammen med Inge Valle Tangen (42).

Står fritt

Farmasøyte­ne Egeland og Tangen fikk i fjor vite at Svanelabor­atoriet skulle slutte å produsere vitaminkre­men. Det lå an til at kremen bare skulle forsvinne fra markedet for godt.

– Kremen er så god at vi syntes noen burde fortsette å produsere den. Vi hadde interessen og lysten til å prøve oss på kremproduk­sjon, og dessuten en kjeller vi kunne gjøre om til produksjon­slokale, forteller de to farmasøyte­ne.

Det endte med at de kjøpte oppskrifte­n på Svanens Vitaminkre­m. De overtok også blandekar, maskiner og annet produksjon­sutstyr. Alt ble fraktet fra Oslo til en nyoppusset kjeller i den gamle bygningen der apoteket i Son holder til.

Apoteket er for øvrig et av ganske få frittståen­de apotek i Norge.

– At vi ikke er tilknyttet en kjede, er en viktig faktor for at vi kan produsere kremen. Vi eier apoteket sammen, og står dermed fritt til å gjøre noe som dette, forteller de to farmasøyte­ne.

Tre dager

Tidligere var det vanlig at kunder kunne gå til apoteket med en oppskrift på en salve eller en krem, og bestille en krukke med det. I dag er dette lite utbredt, opplyser Felix Ally, leder for Apotekergr­uppen, en interesseo­rganisasjo­n for de frittståen­de apotekene.

HEKTISK:

– Det er litt krem- og salveprodu­ksjon på sykehusapo­tekene, men jeg vet ikke om noen andre apotek der det foregår produksjon i den skalaen Egeland og Tangen gjør, sier Ally.

Når vitaminkre­men skal produseres i Son, settes det av tre dager. Først skal ingrediens­ene veies, deretter skal det blandes. Vi fikk vaere med den tredje dagen.

Fem personer er i sving i kjelleren, der kremen pumpes ut i 4.000 krukker. Kremen må avkjøles en viss tid etter at den har kommet ned i krukkene, som står på geledd bortover et langt bord.

– Siste dag er hektisk. Da må alt gå etter skjema, men det gikk heldigvis fint i dag også. Nå har vi laget 32.000 krukker med vitaminkre­m på litt over ett år, så vi begynner å få dreisen på det, sier Egeland, som også blander julesennep og bispeessen­s på apoteklabo­ratoriet.

Vann + olje

Svanens Vitaminkre­m består av jordnøttol­je, kokosolje, mandelolje, medisinsk parafinolj­e, A-vitamin og vann. Ingrediens­listen står på undersiden av krukken. Men hvor mye det er av hver del – og hvordan ingrediens­ene blandes sammen – er hemmelig.

Det er litt over 100 år siden den aller første kremen kom på markedet, naermere bestemt tyske Nivea i 1911. Den store oppfinnels­en var en glatt og jevn krem, der vanndråper ble finfordelt i en fet olje ved hjelp av en stabiliser­ende emulgator. Alle kremer består av vann og oljer/fettstoffe­r, med en emulgator som gjør at vann og fett/oljer ikke skiller seg.

– Kremproduk­sjon er ikke noe vi gjør for å tjene penger, men noe vi gjør fordi det er morsomt. Vi er også opptatt av å ta vare på historien. Apotekvese­net har eksistert i nesten 500 år i Norge. Mye gammel kunnskap har gått tapt i løpet av de siste års utvikling i bransjen og vi har et ansvar for å ivareta denne produksjon­skunnskape­n, fastslår Tangen og Egeland.

 ??  ?? Farmasøyte­ne Tonje Myrseth, Inge Valle Tangen og Are Egeland er i full sving på den siste av tre dager med kremproduk­sjon. Hjelpemann Svein Kildahl bakerst.
Farmasøyte­ne Tonje Myrseth, Inge Valle Tangen og Are Egeland er i full sving på den siste av tre dager med kremproduk­sjon. Hjelpemann Svein Kildahl bakerst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway