Film om Hans Her­bjørns­rud har pre­miere på Bø kino

Varden - - KULTUR -

▶ NOTODDEN/BØ 6. mai er det klart for Telemark-pre­miere på Fredrik Lei­jons film «Bon­den og for­fat­te­ren» på Bø kino. Fil­men er om for­fat­ter og no­vel­list Hans Her­bjørns­rud (bil­det).

Fil­men skal vi­ses på ar­ran­ge­men­tet Film­sa­long i Bø. Lei­jons film­a­tis­ke por­trett av Her­bjørns­rud ble førs­te gang vist un­der Sigrid Und­set-da­ge­ne på Lil­le­ham­mer i fjor. Re­spon­sen var sva­ert god re­spons og nå blir det alt­så Telemark-pre­miere.

Her­bjørns­rud har ar­bei­det som la­erer og bon­de. For­fat­ter­de­bu­ten kom i 1979 med no­velle­sam­lin­gen «Vit­ner», som han fikk Tar­jei Ves­aas’ de­bu­tant­pris for. Han har to gan­ger va­ert no­mi­nert til Nor­disk råds lit­te­ra­tur­pris, i 1998 for no­velle­sam­lin­gen Blind­døra og i 2002 for no­velle­sam­lin­gen «Vi vet så mye».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.