Hva er et navn?

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Odd­bj. E. Strand

Nav­net sier noe om dine røt­ter. Er nav­net po­pu­la­ert/opp­dik­tet el­ler er det en del av din slekt?

Når du blir eld­re er slekts­til­hø­rig­he­ten noe du sø­ker etter og tri­ves med. Slik er li­vet. Å ikke vite noe om sitt opp­hav/til­hø­rig­het må va­ere vondt, sa­er­lig når du blir gam­mel. For­eld­re på 20–30 år skjøn­ner ikke det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.