Mono­pol

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Has­se (Foto fra gam­bling­ho­ved­sta­den Las Ve­gas: Fred­rik Pe­der­sen)

Pors­grunn kom­mu­ne har ak­sje­in­ves­te­rin­ger i minst sju av ver­dens størs­te ka­si­nosel­ska­per, skrev Var­den ons­dag:

Ser at fo­kus er på Pors­grunn kom­mu­nes ak­sje­in­ves­te­rin­ger og mo­ral. Når ble det ak­sje­spe­ku­la­sjon en kjerne­opp­ga­ve for kom­mu­ner?

Be­tal hel­ler ned på gjeld! Så slip­per dere rente­ut­gif­ter!

Hobby­spe­ku­lan­te­ne bør fin­ne seg jobb i det pri­va­te na­e­rings­liv, ikke løn­nes av skatte­be­ta­le­re!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.