Po­li­ti­ke­re sper­ret vei­en

Varden - - DAGENS BILDE - Per Arne Rennestraum

▶ Plut­se­lig var det et po­li­tisk møte midt i vei­en ved jern­bane­over­gan­gen i Vi­dars­gate på Ose­bak­ken. Bi­lis­ter tu­tet, trom­met på rat­tet og lur­te på hva som var på gang. Kan vi snart kom­me hjem til kjøtt­ka­ke­ne, mon tro? Se­an­sen fant sted tid­li­ge­re i uka da Ut­valg for Mil­jø og by­ut­vik­ling had­de be­fa­ring. I rundt 20 mi­nut­ter opp­tok de vei­ba­nen. Den ene bi­len ble stå­en­de midt på jern­ba­nen. På bil­det ser vi ut­valgs­le­der Trond Inge­bret­sen pra­te med en tu­ten­de bi­list, som om­si­der slip­per gjen­nom folke­meng­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.