Russe­fei­ring nes­ten i dass

Varden - - NYHETER - KRAGERØ Jon-Inge Han­sen jon-inge.han­sen@var­den.no

Na­sjo­nal­da­gen fikk en trang start for fem russ fra Kragerø.

De lås­te seg in­ne på det of­fent­li­ge toa­let­tet på bade­plas­sen Gun­nar­s­hol­men i natt. Dø­ra gikk i vrang­lås, og det var klin umu­lig å kom­me ut. Po­li­ti og havn ve­sen måt­te ryk­ke ut klok­ken 04.20.

– Vi måt­te bare få dem ut, sier ope­ra­sjons­le­der, An­ne Mey­er.

– 5 russ løs­latt fra toa­let­tet etter bi­stand av havne­ve­sen og po­li­ti­et. Feiringen av na­sjo­nal­da­gen fort­set­ter ......... , tvit­ret po­li­ti­et på mor­ge­nen

17. mai.

El­lers har det va­ert en ro­lig

16. mai-natt.

– Det ser ut til å bli en god dag, sier på­trop­pen­de ope­ra­sjons­le­der Mey­er.

TRANG START: De fem rus­se­ne var in­ne­låst på et do.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.