Mann og kvin­ne hardt skadd

Varden - - NYHETER -

En mann og kvin­ne i en per­son­bil er fløy­et til Ul­le­vål syke­hus etter kol­li­sjon med trai­ler på Mo­heim.

Ulyk­ken skjed­de på Fyl­kes­vei 32, ved Cir­cle K-sta­sjo­nen på Mo­heim i Pors­grunn.

To per­soner satt i per­son­bi­len – en mann og en kvin­ne. Beg­ge er i 60-åre­ne.

De ble fløy­et til Ul­le­vål syke­hus i hver sin luft­am­bu­lan­se.

Man­nen er kri­tisk skadd, og var ikke ved be­visst­het da han ble fløy­et av går­de.

Iføl­ge TA har beg­ge de skad­de blitt lagt i kuns­tig koma på syke­hu­set.

Ulyk­ken skjed­de ved en side­på­kjør­sel da per­son­bi­len skul­le kjø­re ut fra Tele­marks­por­ten, og ut på fyl­kes­vei 32.

– Per­son­bil­fø­re­ren brøt vike­plik­ten og ble truf­fet av et vogn­tog som kom kjø­ren­de fra Pors­grunn i ret­ning E18, sier ope­ra­sjons­le­der André Krå­ke­nes i Sør-Øst po­liti­dis­trikt.

I vogn­to­get var sjå­fø­ren ale­ne.

FOTO: FRED­RIK WIIG

LUFT­AM­BU­LAN­SE: Man­nen og kvin­nen i 60-åre­ne ble fløy­et til Ul­le­vål uni­ver­si­tets­syke­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.