Stor­pro­sjekt til na­er 200 mil­lio­nar blir skrin­lagt - ord­fø­rar fø­ler seg lurt

Varden - - NYHETER -

▶ Den sto­re kunn­skaps­par­ken til na­er 200 mil­lio­nar kro­ner ved Bø Ho­tell blir skrin­lagt i sin no­ve­ran­de form. Det ved­tok fleir­ta­let i sty­ret for Stu­dent­sam­skip­na­den sør­aust-Noreg tid­le­ga­re i veka. Sty­ret mei­ner pro­sjek­tet har for stor øko­no­misk ri­si­ko.

Bak­grun­nen for skrin­leg­gin­ga skal vere at Stu­dent­sam­skip­na­den har for­lan­ga ein ga­ran­ti på 6,3 mil­lio­nar kro­ner av Bø kom­mu­ne. – Det har ald­ri vore snakk om no­kon kom­mu­nal ga­ran­ti. Kra­vet kom før ei lang­helg og kort tid før styre­mø­tet sist mån­dag. Me fø­ler oss lurt, men gir oss ald­ri og job­bar vi­da­re med pla­na­ne, sei­er ord­fø­rar Olav Kas­land. Han får støtte av ho­tell­ei­gar Hel­ge Sol­berg.

Kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Lin­da T. Tan­gen i Stu­dent­sam­skip­na­den sei­er til Var­den at dei ald­ri har ønskt å lure no­kon og at det har vore ein open og aer­leg dia­log. Ho sei­er at kra­vet om kom­mu­nal ga­ran­ti har vore der ei lang stund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.