VA­ER OBS PÅ

Varden - - NYHETER -

▶ Kø på E18 2. pinse­dag.

▶ Om­kjø­ring via Dran­ge­dal løn­ner seg når 175.no mel­der om for­sin­kel­ser på mer enn halv time

▶ Skal man til Skien fra Kragerø er tids­be­spa­rel­sen stør­re enn om man skal til Pors­grunn.

▶ Tour of Norway går på Øst­lan­det fra 16. til 20. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.