Langt barne­tog gjen­nom Bø­gata

Varden - - NYHETER -

▶ Det var sva­ert stor opp­slut­nad om barne­to­get i Bø. Det star­ta på Bø sku­le, og gjekk tra­di­sjo­nen tru gjen­nom gata og opp gata til dei flot­te kyr­kje­ne på Bø­hau­gen. Lens­mann Sigrid Dahl leia som van­leg det flot­te to­get. I gata stod det man­ge for å sjå på alle dei gla­de og for­vent­nings­ful­le bar­na. Man­ge av des­se slut­ta seg til to­get. Oppe på Bø­hau­gen var det tra­di­sjo­nen tru krans­ned­leg­ging ved bau­ta­en. Ord­fø­rar Olav Kas­land, kledd i bu­nad på den sto­re da­gen, la ned krans over dei fal­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.