Langt og liv­lig bor­ger­tog

Varden - - NYHETER - Per Arne Rennestraum per.arne.rennestraum@var­den.no

Po­li­ti­ke­re, for­enin­ger og korps. Unge enda yng­re og de litt eld­re. Bor­ger­to­get er et tverr­snitt av Pors­grunn.

Til­skuer­ka­pa­si­te­ten langs løy­pa var nes­ten sprengt. Folk fikk det de kom for: Å hil­se på gam­le kjen­te og se hvor­dan for­enings­li­vet i byen blomst­rer. Til sam­men var det 43 for­enin­ger og den­slags som stil­te i år. Vel blåst!

FOTO: PER ARNE RENNESTRAUM

GRØNT INN­SLAG: Pors­grunn ori­en­te­rings­lag stil­te med med­brakt skog.

SEIERHERRE: Kyr­re Jan­sen og res­ten av Pors: Best i byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.