Topp å va­ere russ

Det tar på åva er e rus spå na­sjo­nal­da­gen. Rød­rus­se­ne He­le­ne Ve­un­gen og Ka­vi­ta Vest­mo fra Hjukse­bø fikk med seg både barne­tog, bor­ger­tog og ar­ran­ge­men­tet hjem­me på Hjukse­bø.

Varden - - NYHETER - ▶ Knut Heg­ge­nes knut.heg­ge­nes@var­den.no

– Det har va­ert helt topp, men slit­somt med russe­ti­den. Vi har ikke noe tall på hvor man­ge gan­ger vi har døg­net, men det er dår­lig med døgn­ryt­me ak­ku­rat nå, sier jen­te­ne.

– Og hva har va­ert det morsomste med russe­ti­den?

– Uten tvil det so­sia­le. Vel­dig moro å fei­re med ven­ne­ne fra al­men på No­tod­den vi­dere­gå­en­de. Nå er det kjipt at det er slutt. Alt nes­te uke star­ter eksamen. Før det blir det av­slut­ning med bow­ling på Kongs­berg,

FOTO: KNUT HEG­GE­NES

POPULAERE: Russe­jen­te­ne He­le­ne Ve­un­gen (t.v.) og Ka­vi­ta Vest­mo fra Hjukse­bø på fei­ring i No­tod­den torg. Russe­kort var po­pu­la­ert. Jen­te­ne fikk med seg både barne­to­get og bor­ger­to­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.