Mar­ker­te lens­mann

Barne­to­get i Lun­de gjekk ei eks­tra sløy­fe og stop­pa i Lens­mann Ot­ter­stads veg.

Varden - - NYHETER - LUN­DE

Ord­fø­rar Bjørg Tveito Lunde­fa­ret heldt tale rett utan­for hu­set der lens­mann Jo­han Ot­ter­stad bud­de. Han var lens­mann i Lun­de frå 1921, og sat i stil­lin­ga til han blei pen­sjo­nist, med unn­tak av krigs­åra. Da han blei av­sett og sat som fan­ge på Gri­ni. Ina Ma­rie Stub­be­rød spe­la litt frå ein trom­pet­solo av Ot­ter­stad, frå ve­ran­da­en der han ofte sat og spe­la om som­mar­kvel­da­ne. Korp­set spe­la blant an­na «Lunde­song», som Ot­ter­stad kom­po­ner­te. Lens­man­nen had­de nem­leg uvan­leg sto­re mu­si­kals­ke ev­ner. Ot­ter­stad kom­po­ner­te også «Det er Tele­mark». Han ar­ran­ger­te over 400 mu­sikk­styk­ke for korps og no­kre for kor.

▶ Halvor Ulvenes

FOTO: HENNING HANTO

ENDRA: Ord­fø­rar Bjørg Tveito Lunde­fa­ret heldt tale i ve­gen som har fått nytt namn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.