Baud på fin fest

Varden - - NYHETER - Halvor.ulvenes@var­den.no

Barn og unge baud på man­ge flot­te inn­slag un­der fei­rin­ga av 17. mai på Gran­vin.

Skule­mu­sik­ken, lei­kar­rin­gen Tusse­lei­ken og junior­spele­manns­la­get og sju­an­de klas­se stod for man­ge flot­te inn­slag, der det og var dikt­le­sing av kul­tur­sti­pend­vin­nar Svan­hild Am­dahl Tel­nes.

Sel­jor­din­ga­ne slut­ta godt opp om fei­rin­ga av da­gen. Fest­sa­len i det flot­te kul­tur­hu­set var meir enn full un­der mar­ke­rin­ga.

Tid­le­ga­re på da­gen var det flagg­hei­sing på Gran­vin og tog i sen­trum.

Krin­sa­ne i Åmots­dal og Flat­dal had­de eig­ne ar­ran­ge­ment på na­sjo­nal­da­gen. ▶ Halvor Ulvenes

FOTO: HALVOR ULVENES

DOMINERTE: Barn og ung­dom stod for my­kje av un­der­hald­nin­ga på Gran­vin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.