Skal byg­ge ut nye tom­ter

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Det er etter­spør­sel på bo­lig­tom­ter i Kvi­tes­eid.

Sist for­mann­skaps­møte ved­tok man en­stem­mig å dele fra og byg­ge ut tre tom­ter på Jo­re i Kvi­tes­eid.

Tom­te­ne lig­ger na­er sko­le, barne­hage og om­rå­de som alt er ut­bygd.

Kom­mune­pla­nen har lagt til ret­te for en vi­de­re ut­byg­ging av om­rå­det.

ENK­LE­RE LIV: Det sis­te året har man kun­net le­ve­re hage­av­fall på en litt enk­le­re måte på Rød­myr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.