Fel­les for­mann­skaps

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Tors­dag 24. mai sam­les for­mann­ska­pe­ne i Pors­grunn og Bam­ble til se­mi­nar på Ho­tel Skjaer­går­den.

Blantte­ma­ene er of­fen­siv nae ring s ut­vik­ling og «Pow­e­red by Tele­mark», et sam­ar­beids­pro­sjekt som skal syn­lig­gjø­re Gr­en­land og Tele­mark som den frems­te re­gio­nen i lan­det for ut­vik­ling av ny og ba­ere­kraf­tig in­du­stri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.