Sten­ger P-plass

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Gam­le Uraedd par­ke­rings­plass blir stengt fra tirs­dag 22. mai om mor­ge­nen til mor­ge­nen 28.mai, på grunn av ti­vo­li­et til Bar­nas Dag.

Det­te gjel­der hele plas­sen unn­ta­gen re­ser­ver­te plas­ser for Jern­bane­ver­ket. Fø­re­re som har be­talt abon­ne­ment­par­ke­ring kan par­ke­re på par­ke­rings­plass i Gr­en­lands­gate (ved Uraedd sta­dion).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.