Vil pyn­te byen grønn

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Ma­ri­us Schult­ze har tatt ini­tia­tiv til å star­te la­get Gart­ner­klub­ben Kragerø For­skjøn­nel­ses­sel­skap.

Måle­terå­gi­by­ensfel les­rom fle­re bloms­ter og plan­ter. Han øns­ker også at la­get skal ta ini­tia­tiv til et la­ger, der inn­byg­ger­ne kan låne ut­styr til å job­be i ha­ger. Schult­ze hå­per å få på plass et sty­re før som­mer­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.