Har fo­kus på per­son­ver­net

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Wen­che Grønås blir per­son­vern­om­bud i Nis­se­dal kom­mu­ne.

Hun skal sik­re at kom­mu­nen har gode ru­ti­ner for å be­skyt­te per­son­opp­lys­nin­ger for sine inn­byg­ge­re og va­ere råd­gi­ver. Per­son­li­ge opp­lys­nin­ger er be­skyt­tet av per­son­opp­lys­nings­lo­ven, som set­ter be­gren­sin­ger for hva kom­mu­nen kan leg­ge ut of­fent­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.