Vå­gan klar for fes­ti­val

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

El­dar Vå­gan fra Va­ze­li­na Bil­opp­høg­gers er klar for Kul­tur­gruppe­fes­ti­va­len 13. juni. Fes­ti­va­len er blitt en tra­di­sjon og ar­ran­ge­res av den ak­ti­ve grup­pa med uli­ke funk­sjons­hem­me­de og de­res le­de­re.

Kul­tur­gruppe­fes­ti­va­len har va­ert en stor suk­sess de fore­gå­en­de åre­ne med fullt hus og stor stem­ning i idretts­hal­len

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.