NOVA-FEL­TET

Varden - - NYHETER - (NTB)

▶ Nova er et olje- og gass­felt i den nord­li­ge de­len av Nord­sjø­en, om lag 17 kilo­me­ter sør­vest for Gjøa-platt­for­men og 120 kilo­me­ter nord­vest for Ber­gen. Hav­dyb­de er om lag 360 me­ter. Fel­tet ble tid­li­ge­re kalt Skar­fjell.

▶ Ret­tig­hets­ha­ver­ne er Win­tershall Nor­ge AS (ope­ra­tør, 35 pst.), Capricorn Nor­ge AS (20 pst.), Spi­rit Energy Nor­ge AS (20 pst), Edi­son Nor­ge AS (15 pst.) og DEA Nor­ge AS (10 pst.).

▶ Tys­ke Win­tershall er også ope­ra­tør for Bra­ge og Ve­ga og sys­sel­set­ter rundt 500 an­sat­te. I 2017 star­tet pro­duk­sjo­nen på Ma­ria-fel­tet, som var Win­tershalls førs­te egen­ope­rer­te ut­byg­ging i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.