Ikke helt hund­re pro­sent, men nok til å sco­re ett

Varden - - SPORT -

▶ Tor­geir Bør­ven er­k­la­erer seg ikke hund­re pro­sent klar, men mer­ker fram­gan­gen.

– Det mer­kes litt i lys­ken at jeg har litt tynt grunn­lag, men nå blir det et litt len­ger opp­hold. Og det kjen­nes bed­re i dag enn etter Ran­heim-kam­pen, sier han som ble hen­tet for å sco­re mål.

Ons­dag sco­ret han ett, og kun­ne fort hatt ett til.

– Tja, to til, kan­skje? Men jeg får ta den­ne det ble i dag, og så sat­set på at det løs­ner enda mer, sier Bør­ven etter ju­bel­kvel­den på Ska­gerak Are­na.

Han kas­tet seg fram og stup­hea­det inn Odds fem­te og sis­te mot Sande­fjord, og var hel­ler ikke langt unna da han, på ty­pisk Bør­ven-vis, duk­ket opp og flik­ket Es­pen Ruuds inn­legg vi­de­re. En me­ter på feil side av stol­pen.

Et­ter­på var han mer opp­tatt av to­tal­opp­le­vel­sen.

– Jeg hå­per kam­per som den­ne fø­rer til at folk kom­mer til­ba­ke til nes­te kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.