Vi­ker­sund ar­ran­ge­rer ski­fly­gings-VM i 2022

Varden - - SPORT -

▶ I 2022 skal Vi­ker­sund for fem­te gang stå som ar­ran­gør av VM i ski­fly­ging. Det ble klart un­der FIS-kon­gres­sen i Hel­las tors­dag.

Det var in­gen over­ras­ken­de til­de­ling. De fem ste­de­ne med ski­fly­gings­bak­ker (Vi­ker­sund, Oberst­dorf, Pla­ni­ca, Kulm og Har­ra­chov) har stort sett for­delt mes­ter­ska­pe­ne bro­der­lig mel­lom seg de sis­te åre­ne. Det lå der­med i kor­te­ne at Nor­ge kom til å få ver­dens­mes­ter­ska­pet i 2022.

Tid­li­ge­re i år gikk ski­fly­gings­VM i tys­ke Oberst­dorf, mens slo­vens­ke Pla­ni­ca står for tur i 2020. Kulm (Øs­ter­rike) og Har­ra­chov (Tsjek­kia) var VM-vert i hen­holds­vis 2016 og 2014.

Vi­ker­sund ar­ran­ger­te VM i ski­fly­ging for førs­te gang i 1977. De­ret­ter had­de de mes­ter­ska­pet også i 1990, 2000 og 2012. Tors­da­gens til­de­ling in­ne­ba­erer at det blir prø­ve-VM i Vi­ker­sund i 2021.

Alle de sis­te ver­dens­re­kor­de­ne i hopp er satt i Vi­ker­sund­bak­ken. Ste­fan Kraft fra Øs­ter­rike tro­ner øverst på lis­ta med 253,5 me­ter. Det grei­de han un­der Raw Air.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.