Hei har vun­net alle så langt

Varden - - SPORT - Mor­ten.ski­fjeld@var­den.no

Før den­ne se­son­gen var det fem år si­den sist Hei stil­te dame­lag i 11’er fot­ball. Det ny­star­te­de la­get har im­po­nert så langt, og har vun­net alle kam­pe­ne.

16. mai gjes­tet de Storm som var et av la­ge­ne som ble nevnt som fa­vo­rit­ter i årets 4. di­vi­sjon, men Hei-jen­te­ne var klart best og vant for­tjent. 2–4 end­te det på Klei­va.

Det var også borte­la­get som tok fø­rin­gen i kam­pen, og Anet­te Strand sør­get for både o-1 og 0–2 for grønn­trøy­ene. Ka­mil­la Støk­ke sat­te inn de to nes­te må­le­ne, og det sto 0–4 før Storm re­du­ser­te to gan­ger helt på slut­ten av kam­pen. Beg­ge må­le­ne ble sco­ret av Sil­je So­fie Tång.

Litt overrasket

Ka­mil­la Støk­ke og Anet­te Strand sy­nes beg­ge det er gøy at de top­per ta­bel­len, men inn­røm­mer at de også er litt overrasket.

– Jo da, det har helt klart gått vel­dig bra så langt. Litt over­ras­ken­de kan­skje si­den vi jo egent­lig er et ny­star­tet lag.

Både Storm og Snøgg II har de slått på borte­bane.

– Før kam­pen mot Storm 16. mai var vi for­be­redt på en tøff kamp, men nå har vi slått to av de an­tatt bes­te la­ge­ne på borte­bane. Det lo­ver godt.

Har ro­tet litt

Både i 16. mai-kam­pen og i kam­pen før det har Hei le­det klart.

– Vi har egent­lig hatt god kon­troll, men har ro­tet det til på slut­ten. Hel­dig­vis har vi klart å vin­ne li­ke­vel.

Si­den de har vun­net alle kam­pe­ne så langt tror jen­te­ne det kan bli mye moro fram­over.

– Nå sat­ser vi på at vi fort­satt skal va­ere med i top­pen. Å ryk­ke opp med et helt ny­star­tet lag had­de va­ert vel­dig gøy da.

– Nå er det bare å job­be på vi­de­re, og prø­ve å slut­te med å slur­ve på slut­ten av kam­pe­ne, av­slut­ter de to mål­sco­rer­ne.

▶ Mor­ten Ski­fjeld

FOTO: MOR­TEN SKI­FJELD

KJEMPEFORNØYD: Hei er ube­sei­ret så langt. Mål­sco­rer­ne Anet­te Strand og Ka­mil­la Støk­ke jub­let for ny sei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.