Buf­fon for­la­ter Ju­v­en­tus

Varden - - SPORT -

▶ Den ita­li­ens­ke fot­balle­gen­den Gian­luigi Buf­fon (40) be­kref­tet på en presse­kon­fe­ran­se tors­dag at han for­la­ter Ju­v­en­tus etter 17 år i klub­ben.

40-årin­gen var ven­tet å vars­le sin av­gang på en presse­kon­fe­ran­se tors­dag, etter å le­det Ju­v­en­tus som kap­tein til klub­bens sju­en­de stra­ke Se­rie A-tit­tel og fjer­de stra­ke cup­gull den­ne se­son­gen.

Buf­fon av­slut­ter Ju­v­en­tus­kar­rie­ren lør­dag mot Hel­las Ve­ro­na. Det blir hans 640. kamp i Se­rie A.

Buf­fon sa på presse­kon­fe­ran­sen at han ikke har be­stemt seg for å leg­ge opp. Iføl­ge keepe­ren har det tik­ket inn fle­re fris­ten­de til­bud de sis­te da­ge­ne.

– Det var kun to uker si­den jeg egent­lig had­de tenkt å slut­te med fot­ball, men så kom det til­bud både på og uten­for ba­nen, sa Buf­fon.

– Fle­re til­bud 40-årin­gen vil ta en av­gjø­rel­se i lø­pet av få uker.

– Jeg har til­bud fra fle­re and­re klub­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.