Er fort­satt best i byen

Pors sik­ret se­son­gens førs­te sei­er i 16. mai-opp­gjø­ret mot Uraedd og vis­te med det at de fort­satt er best i byen.

Varden - - SPORT - Pal.lunds­holt@var­den.no

▶ Pors-tre­ner Bre­de Hal­vor­sen var blant dem som smil­te lengst og bre­dest etter by­der­by­et mot Uraedd.

– En­de­lig. Det her var dei­lig og jeg sy­nes vi vin­ner fullt for­tjent, sier Hal­vor­sen.

Stang ut

Etter ons­da­gens kamp lig­ger Pors fort­satt bak Uraedd på ta­bel­len, uten at det pla­ger ikke Hal­vor­sen nevne­ver­dig.

– Det ten­ker jeg ikke på – nå. Vi har hatt litt stang ut i star­ten av se­son­gen og ikke fått helt som for­tjent. Det sy­nes jeg vi får i dag, og det var dei­lig.

Vic­tor Vind­fjell sat­te inn Pors sin førs­te etter 40 mi­nut­ters spill.

– Det gjor­de godt å få den rett før pau­se. Det gjor­de at vi kun­ne sen­ke skuld­re­ne litt, sier Hal­vor­sen.

Svart på hvitt

Skuld­re­ne sen­ket seg yt­ter­li­ge­re da Kim Bent­sen ban­ket inn 2–0 med et krem­mer­hus fra godt og vel 20 me­ter midt­veis ut i 2. om­gang. Minut­tet før full tid sat­te Leo Gashi inn 3–0. Noe som også ble slutt­re­sul­ta­tet.

– Vi gjør en god kamp og det er greit å få det svart på hvitt at vi fort­satt er best i byen, sier Hal­vor­sen – med trykk på best i byen.

– Ja. Det er in­gen tvil om hvem som er best i byen. Vi vin­ner med tre og vi vin­ner for­tjent, sier Hal­vor­sen.

Eks­tra tent

Pors-kap­tein Kim ikke uenig i det.

– Nei, og det her var dei­lig. Det har va­ert litt tungt den sis­te ti­den og det had­de fak­tisk va­ert litt kri­se å tape den­ne, sier Bent­sen.

Han inn­røm­mer at han var litt eks­tra tent foran ons­da­gens

Bent­sen

er kamp.

– Ikke nød­ven­dig­vis for­di vi mø­ter Uraedd, men jeg sy­nes all­tid det er moro å spil­le når det er litt trøkk og folk på sta­dion. Det var det i dag og det er moro, sier Bent­sen.

Nå gle­der han seg til fort­set­tel­sen.

– Ja, jeg sy­nes ikke vi har fått som for­tjent – før nå. Vi har spilt gans­ke bra, men ikke fått med oss sa­er­lig med po­eng. Så det at vi nå en­de­lig vin­ner igjen, er utro­lig dei­lig. Nå blir det mer moro fram­over, av­slut­ter Bent­sen. ▶ Pål Lunds­holt

JU­BEL: Kim Bent­sen, Bre­de Hal­vor­sen (inn­felt) og res­ten av Pors-gut­ta smil­te fra øre

I OVER­KANT: Stig Had­dal sy­nes 3–0 var litt i over­kant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.