– Bed­re, men ikke så mye

Varden - - SPORT - Pal.lunds­holt@var­den.no

Uraedd-tre­ner Stig Had­dal had­de in­gen pro­ble­mer med å inn­røm­me at Pors vant for­tjent, men sy­nes li­ke­vel 3–0 var i over­kant.

Tre­ne­ren var na­tur­lig­vis ikke helt for­nøyd etter ons­da­gens tap på Vest­sida.

– Jeg sy­nes ikke kam­pen re­flek­te­rer re­sul­ta­tet, men vi skal va­ere så yd­my­ke å si at vi ta­per for­tjent. De er bed­re enn oss, men ikke tre mål bed­re, sier Had­dal.

Han vi­ser til at Uraedd tid­vis var fullt på høy­de spille­mes­sig og at de også skap­te et par mål­sjan­ser.

– Vi har blant an­net en i stol­pen på 0–0. I til­legg har vi et par sto­re som vi kun­ne og bur­de sco­ret på. Men det er dess­ver­re ikke kva­li­tet nok i av­slut­nin­ge­ne, sier Had­dal.

Han er li­ke­vel for­nøyd med mye av det som ble le­vert ute på ba­nen.,

– Ab­so­lutt. Vi gjør en helt grei kamp og hen­ger jo bra med, men vi sco­rer ikke mål og de gjør de, sier Had­dal.

▶ Pål Lunds­holt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.