Griez­mann, selv­føl­ge­lig!

Varden - - SPORT -

▶ Selv­sagt måt­te Antoi­ne Griez­mann (27) bli kam­pens sto­re spil­ler da At­lé­ti­co Mad­rid rys­tet Mar­seil­le og vant euro­pa­li­ga­fi­na­len 3–0 i Lyon.

21 mi­nut­ter var spilt da At­lé­ti­co Mad­rid tok le­del­sen 1-0, og hvem and­re enn Antoi­ne Griez­mann var man­nen bak. Det sto nes­ten skre­vet i kor­te­ne med den bak­grun­nen og his­to­rik­ken som mål­ty­ven har.

27 år gam­le Griez­mann voks­te opp bare seks mil unna fi­nale­byen Lyon i byen Ma­con, men han fikk ald­ri sjan­sen i dis­trik­tets flagg­skip Lyon. Klub­ben vil­le rett og slett ikke ha ham. Lyon men­te han var for li­ten og pus­le­te.

Sju mi­nut­ter ut i 2. om­gang kom mål num­mer to, og igjen var Griez­mann i ho­ved­rol­len. Han spil­te vegg med Ko­ke og kom seg ele­gant og frykt­løst gjen­nom. Ale­ne med keeper var den hjem­vend­te søn­nen sik­ker, og han vip­pet bal­len is­kaldt og kon­trol­lert over Mar­seil­les keeper Ste­ve Man­dan­da. To mi­nut­ter før full tid var det de­fi­ni­tivt. En umar­kert Ga­bi på bakre stol­pe smel­te bal­len i nota. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.