Gra­ne og Ei­dan­ger del­te po­en­ge­ne bro­der­lig

Varden - - SPORT -

▶ FOT­BALL Også på Bak­ken, ikke så man­ge hund­re me­ter­ne neden­for Ska­gerak Are­na ble det spilt fot­ball 16. mai.

Hjemme­la­get Ski­ens Gra­ne fikk be­søk av Ei­dan­ger, med den gam­le Pors, NFK og Odd-spil­le­ren Ma­ri­us Lunde­berg En­ger i spis­sen. Pors­grunnsla­get fikk med seg et po­eng hjem uten at den gam­le stor­sco­re­ren fikk ut­tel­ling i form av mål.

Det var hjemme­la­get som sco­ret kam­pens førs­te mål etter et fint an­grep. Jens Olav Skar sør­get for 1-0 le­del­se etter 50 mi­nut­ters spill. Ei­dan­ger ut­lik­net imid­ler­tid på straf­fe etter 63 mi­nut­ter ved Jacob Oxum.

På Ulefoss var det også lo­kal­opp­gjør. Her var det borte­la­get Ska­de som stakk av­går­de med alle tre po­en­ge­ne. 0-1 end­te det til lunde­he­rin­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.