Tele­mar­kin­ger med sei­ers­mu­lig­he­ter

Varden - - SPORT -

Hans Pet­ter Tholf­sens Minne­løp er ho­ved­opp­sla­get på Jarlsberg i mor­gen. Hen­ry Ror­ge­mo­ens Cat­he­ri­ne’s Chevy blir stor fa­vo­ritt til å vin­ne.

Ror­ge­moen har også med Cat­he­ri­ne’s Chic i sam­me løp, og det kan fort bli en inn­brin­gen­de lør­dag for ski­enska­ren.

Også de bes­te fire­årin­ge­ne skal i ak­sjon. Der skal blant an­net Ma­ri­el­le Bråt­hens A Bra­ve He­art ut. Han jak­ter sin sju­en­de stra­ke sei­er. Det kan bli den åt­ten­de med litt tur.

ALLE FOTO: HESTEGUIDEN.COM

STOR­FA­VO­RITT: Cat­he­ri­ne’s Chevy vil nok gjer­ne ha første­pre­mi­en på 300.000 kro­ner med seg hjem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.