FA­VO­RITT I FARE

Varden - - SPORT -

Vain­queur R.P. var­mye be­trodd i års­de­bu­ten, men da datt han helt sam­men i ak­sjo­nen og ga­lop­per­te 500 fra mål. Hes­ten har stor ka­pa­si­tet, men er skjør, og han må va­ere i hund­re pro­sent ore­den for å vin­ne mot dis­se gode hes­te­ne. Han er i dag tors­dag alt­for stor fa­vo­ritt sy­nes vi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.