Tid­lig jul

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Mat­nis­se

For et par da­ger si­den skul­le jeg hand­le en kjapp mid­dag og blik­ket falt på mikro­bølge­mål­ti­de­ne fra en kjent pro­du­sent. Der had­de de al­le­re­de så­kalt «jule­tal­ler­ken» i han­de­len – en jule­tal­ler­ken med hold­bar­het 20. no­vem­ber.

Kan man kal­le ma­ten noe med jul i nav­net når den bør spi­ses opp over en må­ned før jul­af­ten? Nå har jo folk rik­tig­nok jule­bord i lang tid før jul, så kan­skje er det bare jeg som rea­ge­rer på det­te ek­sem­pe­let, men jeg syns jo det er litt rart med jule­mat så må spi­ses opp man­ge uker før jul­af­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.