By­his­to­rie som bør tas vare på

Varden - - NEWS -

Vegg­ma­le­ri­er er slett ikke noe nytt i Ski­en, hvis noen skul­le tro det.

Kan man håpe på at dis­se blir for­søkt be­vart? Det­te bil­det er tatt i Øvre Hjelle­gate. Søl­vi Rui Fe­dog (tekst og foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.