Feil bruk av vei­pen­ger

Varden - - FORSIDE -

Søn­dag hol­der Sta­tens veg­ve­sen åpen dag på nye riks­vei 36 i Ski­en fra Skygg­stein ved Geite­ryg­gen til Skjel­bred­strand ved Nor­sjø. Det lo­ves også en­kel ser­ve­ring: bus­ser og til ser­ve­ring på en vei som alle i fram­ti­den skal kun­ne se selv når de kjø­rer der. Jeg vet ikke om det bru­kes av by­pakke­mid­le­ne, men der­som de bru­ker det bur­de de kun­ne bru­ke pen­ge­ne på and­re pro­sjek­ter.

Hvis veg­ve­se­net har så mye pen­ger at de har råd til å slå seg på brys­tet og dri­ve om­vis­ning og ser­ve­ring på en ny vei, så bur­de de hel­ler gi pen­ge­ne til Frel­ses­ar­men el­ler et an­net godt for­mål.

Geir Da­ni­el­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.