Ce­lina og Iris heid­ra Vig­go

Varden - - NEWS -

Det er 170-års­ju­bi­le­um for Vig­go Ull­mann i Seljord den­ne hel­ga. Ce­lina Lauv­stad (11) og Iris Witczak Tel­nes fekk aera av å leg­gje ned krans ved bau­ta­en på Brø­løs i sen­trum av byg­da. Det skjed­de etter at ord­fø­rar Half­dan Hau­gan had­de ønskt vel­ko­men. Vig­go Ull­mann var man­nen som fekk folke­høg­sku­len til Seljord. Det høy­rer også med at han var med­re­dak­tør i Var­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.