Tok en 8. plass i VM i tent peg­ging i Du­bai

Varden - - NYHETER -

Det ble ikke noen me­dal­jer på Nor­ge og lege­brød­re­ne Mamoon Akram og Zu­bair Akram un­der VM i tent peg­ging i Du­bai. Bes­te re­sul­tat ble en he­der­lig 8. plass av 55 del­ta­ke­re in­di­vi­du­elt på Mamoon Akram (t.v. på bil­det)

Lege­brød­re­ne har va­ert sen­tra­le i opp­byg­gin­gen av et norsk lands­lag i den lite kjen­te spor­ten i Nor­ge. Dret vak­te opp­sikt da Nor­ge i det hele tatt klar­te å kva­li­fi­se­re seg.

– Det var et bra re­sul­tat av Mam­mon. Som lag ble vi num­mer 10 av 12 na­sjo­ner. Det er vi godt for­nøyd med som de­bu­tant­na­sjon. Nå sik­ter vi mot nye mes­ter­skap, for­tel­ler Zu­bair – nett­opp til­ba­ke fra mes­ter­ska­pet.

Tent peg­ging er opp­rin­ne­lig en gam­mel in­disk heste­sport. Med lan­se el­ler sverd skal du spid­de opp­sat­te pappla­ter i sport fart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.