NY RV 36 I SO­LUM

Varden - - NYHETER - ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

3,5 km tre­felts­vei med midt­de­ler mel­lom Skygge­stein og Skjel­bred­strand

Tre bru­er og to tun­ne­ler

90 km farts­gren­se For­bud for syk­lis­ter, gå­en­de og trak­to­rer

Åp­nes i slut­ten av no­vem­ber

Ar­beid ved til­før­sels­vei­ene fram til nes­te år.

Ram­me: 678 mil­lio­ner kr (2019-kro­ner)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.