Skal bru­ke 80 mill. på as­falt

Varden - - NYHETER -

Det er lagt opp til ved­li­ke­hold og as­fal­te­ring på fyl­kes­vei­ene for 80 mil­lio­ner kro­ner nes­te år, men den en­de­li­ge ram­men ved­tas av fyl­kes­tings­po­li­ti­ker­ne når de skal be­hand­le bud­sjet­tet for 2019 i de­sem­ber. Fyl­kes­vei­ene er delt opp i tre klas­ser, «stra­te­gisk vik­ti­ge», «vik­ti­ge» og «øv­ri­ge».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.