SV prio­ri­te­rer også Ve­mork

Varden - - NYHETER -

Det ser ut til at op­po­si­sjo­nen på Stor­tin­get kan kom­me til å enes om mid­ler til tungt­vannskjel­le­ren på Ve­mork. Riks­an­tik­va­ren har satt av 12 mil­lio­ner og Sp har gått ut i Var­den med at de også har lagt inn 12 mil­lio­ner i sitt stats­bud­sjett.

Nå fron­ter SV i Rju­kan Ar­bei­der­blad at de vil prio­ri­ter tungt­vannskjel­le­ren med 10 mil­lio­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.