LSK Kvin­ner mø­ter Bar­ce­lo­na i mes­ter­liga­en fot­ball

Varden - - SPORT -

LSK Kvin­ner ble truk­ket mot Bar­ce­lo­na i mes­ter­liga­ens kvart­fi­na­le. Det blir re­van­sjopp­gjør for årets fi­na­le når Lyon mø­ter Wolfs­burg.

LSK Kvin­ner kom godt ut av trek­nin­gen. Bar­ce­lo­na har et sterkt kvinne­lag, men det kan ikke måle seg med de bes­te klub­be­ne i fre­da­gens kvart­fi­nale­trek­ning.

– Vi kun­ne fått en langt ver­re mot­stan­der enn det­te. De tøf­fes­te la­ge­ne mø­ter hver­and­re. Det var iall­fall fire tøf­fe­re lag som lå i pot­ten. Bar­ce­lo­na blir kult, sier tre­ner He­ge Ri­i­se til Ro­me­ri­kes Blad.

Drømme­mot­stan­de­ren Sla­via Pra­ha, som sen­sa­sjo­nelt er kvart­fi­nale­klar etter å ha star­tet i kva­li­fi­se­rings­run­den, til­falt der­imot Bay­ern Mün­chen. Vin­ne­ren av det opp­gjø­ret blir mot­stan­der for LSK el­ler Bar­ce­lo­na i semi­fi­na­len. Fi­na­len spil­les 18. mai på Fe­ren­cva­ros sta­dion i Buda­pest. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.