Drømme­tref­fet

Varden - - HELG OG FOLK -

▶ I som­mer fikk Odd-spil­ler El­ba Rasha­ni (25) sin Agnesa Ade­mi (24). For å få med drømme­dama hjem fra Oslo kjøp­te El­ba Rasha­ni (25) drømme­hu­set i Pors­grunn.

FOTO: PRI­VAT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.