BURS­DA­GER

Varden - - FOLK - Vi vil gjer­ne gra­tu­le­re vår al­les kja­ere Gun­vor Ire­ne Eriks­rød Vi vil gra­tu­le­rer pap­pa, svi­ger­far, far­far og mor­far, Per Ei­nar Her­man­sen, Sil­je Hel­lik­sen Lo­en. Tar­jei Haug­land Tellef­sen Hipp, hipp, hur­ra for Vi vil vel­dig gjer­ne gra­tu­le­re vår snil­le og go

Ing­rid Wiik Hafre­dal fyl­ler 89 år den 11.11. og vi vil gjer­ne gra­tu­le­re vår kja­ere mam­ma og beste­mor med da­gen. Takk for at du all­tid er så snill og god, Beste­mor. Du er så glad i fug­le­ne og dyra, alle de vak­re bloms­te­ne og sjø­en. Vi øns­ker deg alt det bes­te for da­gen og frem­ti­den. Vi gle­der oss til å fei­re da­gen med deg. Var­me klem­mer fra Da­ni­el­le An­ge­li­ca, Gry Iren og res­ten av fa­mi­li­en og dyra. med 80-års­da­gen 10. no­vem­ber. Du står på tid­lig og seint, men lør­dag må du ta deg fri. Hå­per du får en flott fei­ring. Man­ge gode klem­mer fra de fire jen­te­ne dine med fa­mi­li­er.

Roy Øx­nes

70 år! Gra­tu­le­rer så mye med da­gen bes­te on­ke­len jeg vet om! Klem fra Ka­ri.

med 70-års­da­gen den 11. no­vem­ber. Det blir en li­ten fei­ring i mor­gen. Stor klem fra Kent, Sel­da, La­ra, Emi­li­an, Char­lot­te, Ak­sel, Adri­an og Mar­kus.

Gra­tu­le­rer med 25-års­da­gen i går 9. no­vem­ber, kja­ere selv­sten­di­ge, sprud­len­de og hjelp­som­me Sil­je, som vi er så glad i. Ha en su­per fin helg! Var­me klem­mer fra mam­ma og pap­pa.

fyl­ler 17 år 11. no­vem­ber. Far­mor og far­far gra­tu­le­rer deg så mye med da­gen. Hipp hur­ra for fjor­ti­sen vår,

Astrid Ring­sjø Kjelle­vold.

Det er ikke til å tru. Du er spor­ty, du dri­ver med turn. Nå har du også blitt tre­ner. Du er fan­tas­tisk flink. Du luf­ter den nye hunde­val­pen før du går på sko­len og når du kom­mer hjem igjen. Det er ikke rart at alle sy­nes du er en fan­tas­tisk fin jen­te, Astrid. Snill, klok, hjelp­som og mål­ret­tet. Mam­ma og pap­pa hil­ser også mye til jen­ta si. Store­bror Tor­jus hil­ser også. Så må vi ikke glem­me pu­se­ne Tas­sen og Lus­si og alle hun­de­ne. Stor klem fra far­mor og far­far.

The­odor Bug­ge Jons­sen,

som ble 12 år ons­dag 7. no­vem­ber. Vi gle­der oss til å fei­re deg i dag. Man­ge gode klem­mer fra mam­ma, pap­pa og lille­bror Oliver.

Sind­re Oliver Moe Bak­ken

på Gul­set i Ski­en med 12-års­da­gen 10. no­vem­ber! Vi hå­per da­gen din blir kjempe­fin, med fei­ring sam­men med ven­ner og fa­mi­lie, og kan­skje du rek­ker litt Fort­ni­te også! Tenk, bare ett år til vi får en ten­åring i hus! Vi er su­per­gla­de i deg, alle sam­men! Hil­sen mam­ma, pap­pa og Oli­via!

Sind­re Oliver Moe Bak­ken.

Gra­tu­le­rer så mye med 12-års­da­gen din, Sind­re Oliver. Hå­per du får en fin fei­ring med ven­ne­ne dine, og får alt du øns­ker deg. Du er en kjekk, flink og grei gutt, og vi er vel­dig glad i deg. Flink med lille­søst­ra di er du også. Stor klem fra far­mor og Frank. Res­ten av fa­mi­li­en hil­ser også. blir 12 år 10. no­vem­ber. Gra­tu­le­rer med da­gen. Kos deg mas­se. Glad i deg klem fra far­mor og far­far. Hipp hur­ra for

som fyl­ler 3 år. Du er en sprud­len­de jen­te som all­tid er blid og for­nøyd. Hå­per du får en kjempe­fin burs­dag. Vi er glad i deg! Burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa, beste­for­eld­re, tan­ter og onk­ler.

Ce­lina, Astrid Gons­holt Bjerk­reim

2 år! Du er snill, god, mor­som og lur! Vi dig­ger deg! Vel­dig glad i deg! Man­ge klem­mer fra Petter, mam­ma og pap­pa.

Astrid Gons­holt Bjerk­reim.

Vi vil gra­tu­le­re den lil­le energi­bun­ten vår, Astrid, så mye med 2-års­da­gen! Du er så blid og god, og vi er så gla­de i deg! I dag blir det fei­ring! Klem­mer fra Er­lend, Eskil, tan­te Marthe, on­kel Jon, mom­m­om og bes­se.

Bre­vik Bridge­klubb

Topp­lis­te

6. no­vem­ber, av 16 par: 1) Ei­rik Stam­land - Jørn Erik­sen 61,61 pro­sent, 2) Leif Gran­åsen- Øistein Tron­rud 61.11 pst, 3) Per Ove Ja­kob­sen - Jan Olav Ros­land 58.04 4) Odd Ru­nar As­lak­sen - Geir Ove Nord­nes 56.25, 4) Ha­rald Pet­ter­sen - Trond Ris­dal 56.25, 6) Kåre M. Han­sen - Lill Hed­vig Pet­ter­sen 55.36, 7) El­len Mat­hi­sen - Play­er 2B 51.06, 8)Mor­ten Mag­ne Nil­sen - Roald Jo­hann­es­sen 50.53.

Duesti­en Bridge­klubb,

re­sul­tat fra spille­kveld 8. no­vem­ber. De bes­te blei: 1. Liv Gran­strøm Mor­ten Nil­sen 12,8 po­eng, 2. Åse Ma­rit Han­sen - Per Løwe 9,3 p, 3. Ta­rald Øi­gar­den - Jan Holm 4,7 p, 4. Aud Hå­land - Un­ni We­lan­der -1,2 p, 5. Tryg­ve Lis­land - Helge Bjør­bekk -2,3 p. Klub­ben øns­ker vel­kom­men til åpne spille­kvel­der hver tors­dag kl. 18.00 i Brid­gens Hus.

Pors­grunn Bridge­klubb.

Re­sul­ta­ter fra spille­kveld 8 nov. på Bor­ge­ha­ven. Vi var 7 bord; og de bes­te ble: 1. Ha­rald Bjør­vik - Leif Strøms­va­ag 148 po­eng. 2. Tryg­ve Jo­hann­es­sen - Broran Mad­sen 140. 3. Odd­bjørn Strand - Tormod Øia 135. 4. Gro Ha­rald­sen - Mag­ne Klov­ning 128. 5. Mor­ten M. Nil­sen - Kjell Nord­strøm 126. 6. Olaug Sk­ja­eve­land - Roar Sol­li 125. 7. Bo­dil Hau­ge­rud - Odd Han­sen 121. 8. El­len Mat­hi­sen Eva Nil­sen 118.

13. SEP­TEM­BER: Den 13/9 kom søte Mil­la Del­lamea Kas­te til ver­den for å be­ri­ke våre liv. Stol­te søs­ken er Vic­tor, Ma­lin og Gab­ri­el, mam­ma Me­lis­sa B. Del­lamea Kas­te og pap­pa Ter­je Gun­rell Kas­te.

26. OK­TO­BER: En­de­lig var vente­ti­den over. Lil­le Nicholas kom til ver­den 26.10.2018. 4280 gram og 52 cm. Mat­heo er stolt store­bror. Thomas & Ca­mil­la Myrt­vedt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.