Til­bake­mel­ding til skuf­fet kun­de

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Tom Kje­til Ol­sen, øl­en­tu­si­ast og dag­lig le­der

Vi i Gu­la­ting Ski­en vel­ger oss en ny are­na mye på grunn av oppus­sing av by­går­den Eeks gård, og ved en flyt­ting er det na­tur­lig å vel­ge der det er mest folk, bra par­ke­ring, mer de­talj­han­del og økte åp­nings­ti­der. Så til­gan­gen til godt øl vil bare bli bed­re. Vi ga­ran­te­rer at som spe­sial­bu­tikk in­nen øl vil vi fort­set­te med godt ut­valg og høy fag­lig kom­pe­tan­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.