Par­ke­rings­ge­byr II

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Le­ser

Da det blei inn­ført nytt par­ke­rings­sys­tem på and­re si­den av Lie­tor­vet gjor­de jeg ak­ku­rat sam­me fei­len. Had­de be­talt og fant gul lapp på ruta hvor det sto at kvit­te­ring lå lite syn­lig i ruta. Ble fryk­te­lig ir­ri­tert, for det­te men­te jeg var feil! Skrev brev til Q-park og fikk svar at bil­num­mer var tas­ta inn feil, men bo­ten var gitt for feil­plas­se­ring av lapp i ruta. Skjønn det den som kan.

Svar­te da til­ba­ke at det var jo ikke der­for jeg had­de fått bot. Fikk med­hold med be­skjed om at jeg fikk pen­ge­ne igjen. Det var­te og rakk, og etter noen må­ne­der skrev jeg et nytt brev og lur­te på hvor pen­ge­ne ble av. Det gikk fle­re uker før de kom. Fikk de til slutt.

Min opp­ford­ring er: Stå på, gi deg ikke. Vi kan ikke fin­ne oss i slik be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.