Pors­grunns­elva?

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Ni­na Mel­fald

Jeg le­ser med stor gle­de Per Arne Renne­straums be­trakt­nin­ger ne­derst på side 3, men tors­dag 6. de­sem­ber skri­ver noe en Ski­ens­bor­ger må sva­re på.

Renne­straum skri­ver føl­gen­de: «Pors­grunn og Ski­en har ikke en­gang en elv som skil­ler dem. Deri­mot går Pors­grunns­elva gjen­nom beg­ge byer».

Til det er å sva­re at for det førs­te, så går det in­gen elv gjen­nom Ski­en, deri­mot så star­ter Ski­ens­el­ven i Ski­en og den ren­ner gjen­nom Pors­grunn. Slik er de re­el­le for­hol­de­ne!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.