Odd og pub­li­kums­svikt

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Øystein Erik­sen Odd-pa­triot

Jeg er en iv­rig fot­ball­en­tu­si­ast og Odd har all­tid va­ert mitt lag. Før gikk jeg all­tid på kamp men det sis­te året har det bare blitt noen få gan­ger. Hvor­for det? Jo, fot­ball skal va­ere mor­somt å se på! Det er ikke mor­somt å se spil­ler­ne spil­le på tvers foran egen seks­ten­me­ter el­ler til­ba­ke til keeper. Det er så en und­rer seg på om de vet i hvil­ken ret­ning mot­stan­ders mål er. Det fin­nes knapt ras­ke over­gan­ger og over­ras­ken­de an­grep. Det blir død­sens kje­de­lig å se slik fot­ball. Jeg vet spil­ler­ne har fått be­skjed av sin tre­ner at slik skal det spil­les og da blir det vel slik, fle­re folk på tri­bu­ne­ne kan de se langt etter om ikke noe blir lagt om. Folk vil un­der­hol­des!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.