Feil­par­kert P-skilt

Varden - - DAGENS BILDE -

▶ Det har va­ert mye snakk om iv­ri­ge par­ke­rings­vak­ter i det sis­te. Mu­li­gens har noen latt sin for­tvi­lel­se gå ut over det­te skil­tet som inn­til ny­lig sør­get for å min­ne bi­lis­te­ne på sine plik­ter og ret­tig­he­ter. Nå har det lig­get feil­par­kert på bak­ken i fle­re da­ger, uten at skil­tets ei­ere, den­ne kom­mu­nen vet du, har vist den mins­te vil­je til bot og bed­ring.

Per Arne Renne­straum

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.