I dag kan du kjø­re i det nye Lille­elv­krys­set

Varden - - NYHETER -

▶ God ny­het for kø­stå­ere i Pors­grunn: I dag åp­ner Lille­elv­krys­set for trafikk.

Klok­ka 12 fjer­nes alle stengs­ler, og over 50 års vente­tid på å bli kvitt det tra­fi­ka­le hjerte­in­fark­tet er over.

– Det er en gle­dens dag for oss i Sta­tens veg­ve­sen, at vi nå får åp­net for trafikk på den nye vei­en. Vi har job­bet på for å kun­ne åpne for trafikk så fort som mu­lig for tra­fi­kan­te­ne og de na­e­rings­dri­ven­de i om­rå­det, skri­ver bygge­le­der Ka­ri Ti­sjø Tveit i en presse­mel­ding.

Men det vil ikke stå klar ord­fø­re­re med saks og fin­stas når de førs­te do­nin­ge­ne sen­des inn på as­fal­ten. Den of­fi­si­el­le snor­klip­pin­gen skje 17. de­sem­ber.’

Etter pla­nen skul­le vei­en va­ert åp­net i juli, men en rek­ke for­sin­kel­ser har ført til sta­dig nye sprekk i tids­pla­nen.

Den nye vei­en av fyl­kes­vei­en er 1,3 kilo­me­ter lang. Pris er 710 mil­lio­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.